(Ver)Rek de regels

In het onderwijs horen we de laatste jaren steeds meer klachten over de geldende spelregels en het gevoel dat er steeds minder speelruimte is om het werk goed te doen. Elk incident levert nieuwe beperkende regels op in plaats van dat het incident zelf wordt aangepakt. De neiging om elk risico te willen uitsluiten en/of uit te sluiten, alsof de maatschappij maakbaar zou zijn, manifesteert zich in toenemende regeldruk en verantwoording.

 

De toekomst is al begonnen

In zijn boekje “De toekomst is al begonnen” schetst Peter van der Wel dat de informatievoorziening steeds sneller, beter, goedkoper en gemakkelijker de wereld rond gaat. Voor mensen en bedrijven is het een hele toer om dat te kunnen bevatten, laat staan bij te houden. Tegelijk zien we dat er ongemerkt al veel gebruik wordt gemaakt van de beschikbare mogelijkheden. Voor het onderwijs is het een uitdaging om de afstand met de arbeidsmarkt klein te houden en aandacht te geven aan beroepen van de toekomst. Echter, de verandersnelheid van het onderwijs schuurt met het tempo van de technologische ontwikkelingen. De bestaande traditionele regels vertragen het ontwikkeltempo.

 

Ruimte in regels

Begin dit jaar leek het erop dat de signalen uit het onderwijs gehonoreerd zouden worden. Er verscheen een boekje: “Ruimte in regels”. Hoewel ik niet twijfel aan de goede bedoelingen van de schrijver(s), heeft het boekje maar liefst 68 pagina’s nodig om enige uitleg te geven aan welke ruimte er is binnen de bestaande regels. Zegt dit op zich niet al genoeg!? Op geen enkele pagina wordt gesproken over het aanpassen of inperken van de regelgeving, laat staan het introduceren van nieuwe regels ondanks die enorm snel veranderende context om ons heen. Jammer genoeg ontbreken voorbeelden die bij ROC’s voorhanden zijn.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Iedereen heeft de afgelopen maanden te maken gehad met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een set van spelregels, waarmee onze privacy wordt beschermd. In de praktijk blijkt echter, dat de regels veel beperkingen opleggen en allerlei vragen oproepen bij het uitvoeren van “normale” processen. Het lijkt me niet meer dan logisch dat, als je wilt deelnemen aan een gemeenschap, je je als individu ook kenbaar wilt maken in die gemeenschap. Mensen gebruiken daarin nieuwe technologie het liefst om te doen wat ze altijd al deden, maar wel als het daardoor sneller, gemakkelijker of goedkoper wordt.

 

Op reis met de technologie

Hoe raar het is om dan bestaande regels te willen handhaven, wil ik graag schetsen aan de hand van een praktisch voorbeeld.

Voordat ik in de herfstvakantie op pad ging, maakte ik gebruik van de elektronische check-in op Schiphol. Ik kreeg vooraf de instapkaart in de Wallet van mijn iPhone, wat veel tijd op het vliegveld zelf scheelde. Onze auto parkeerden we op Lang Parkeren. Met de kentekenherkenning was het eenvoudig inrijden (en bij terugkomst weer eenvoudig uitrijden), de betaling verliep automatisch. Via de ANWB (als trouw lid) had ik vooraf een huurauto met alle verzekeringen vanuit Nederland geregeld, de auto kon ik bij een partnerbedrijf op het vliegveld ter plaatse ophalen, geen extra administratie, alle gegevens waren bekend, alleen de check op het rijbewijs was nodig. Via Booking.com had ik al wat hotelkamers in diverse plaatsen gereserveerd, en omdat ik vaste klant ben, ontving ik een korting. Mijn evaluaties leveren op. Via de app Citymaps2Go had ik een aantal bezienswaardigheden voor elke stad kunnen aangeven, alsmede de locatie van het hotel. Overigens geeft de app zelf ook veel suggesties, uiteraard gebaseerd op mijn profiel. In de stad zelf kon ik met behulp van GPS gericht naar de juiste bestemming lopen. Natuurlijk heb ik onderweg de nodige foto’s genomen en gedeeld op Facebook (zonder nadenken met al mijn Facebookvrienden in plaats van alleen met intimi).

Een andere fijne app is Polarsteps, waar je je reis vastlegt aan de hand van locaties waar je bent geweest en foto’s die je daar hebt genomen. Je kunt vrienden uitnodigen om mee te kijken door hen toegang te geven tot je account (wat je natuurlijk doet).

 

Leren buiten het schoolgebouw

Al deze simpele, doodgewone zaken laten zien dat “Big Brother is watching you” ook een heel aangename kant heeft en het leven leuker en handiger maakt doordat nieuwe technologieën beschikbaar komen én gebruikt worden. Als dit nu al om ons heen werkelijkheid is, waarom zou dat niet op vergelijkbare wijze in ons beroepsonderwijs kunnen werken?

Nieuwe aanbieders houden niet vast aan onderwijs in lokalen met één docent op een grote groep studenten. Kijk maar naar initiatieven als Ted Talks, MOOC’s en Duolingo. Onderwijs 3.0 bestaat al, maar veelal buiten de muren van een schoolgebouw. Leren is niet meer per definitie gelijk aan naar school gaan. Nieuwe leermethoden wijken op een aantal punten af van de traditionele leermethoden. Zij zijn niet tijdgebonden, niet kalendergebonden, niet plaatsgebonden, niet gebonden aan medeleerlingen, niet gebonden aan vakkenpakketten en niet gebonden aan één docent.

ROC Rivor heeft al initiatieven genomen om bestaande (achterhaalde) paradigma’s achter zich te laten: verbreden van het beroepsonderwijs (MBO2 breed), omgekeerd leren, praktijklabs, diplomaroute’s en leerbedrijven in, maar vooral ook buiten de school.

 

Het zijn deze (en ongetwijfeld veel meer) initiatieven die vragen om een andere kijk op de bestaande regels. Nee, ze vrágen zelfs om andere regels!