Afbeelding

Het ideale ‘DUO’: macrodoelmatigheid en leven lang ontwikkelen

De technologie gaat elk jaar een keer over de kop. Het veroorzaakt snelle veranderingen in de maatschappij. Werkvelden veranderen, (onderdelen van) beroepen veranderen, sommige beroepen verdwijnen, andere komen er voor terug. De vraag is echter of dit in zo’n radicaal tempo gebeurt als wordt beschreven. Beroepen en ambachten verdwijnen niet van de één op andere dag. De meeste bewegen mee met de veranderende maatschappij, omarmen de technologische mogelijkheden en groeien mee in deze ontwikkeling. Beroepsopleidingen zouden dat ook (geleidelijk) moeten (kunnen) doen. ROC Rivor volgt genoemde ontwikkelingen door modulair onderwijs aan te bieden. Zo kunnen onderdelen van de lesstof worden aangepast aan de actuele wensen. In de loop van de jaren ontstaat er een (gedeeltelijk) nieuw curriculum.

Spelregels

Goede zaak zou je zeggen. Echter, deze wijze van flexibiliseren van het onderwijs wordt danig beknot door de spelregels die het ministerie van OCW oplegt. Een totale opleiding moet meer dan een jaar vooraf (!) officieel zijn aangevraagd (crebo) en door markten zijn geaccordeerd. Niet zo’n beste time-to-market, terwijl dat eenvoudig anders kan!

In regio’s zoals het dunbevolkte Rivierenland met een grote geografische spreiding proberen roc’s, dus ook ROC Rivor, een zo breed mogelijk scholingsaanbod te leveren. Hieruit vloeit voort dat er relatief veel kleine opleidingen worden aangeboden. Geen enkel organisatorisch probleem, want door slimme combinatie van modules, groepen studenten en niveaus is dit op een doelmatige manier te realiseren.

MAAR

Prima toch? Echter, ook hier is er sprake van een grote MAAR. In de sturing van het ministerie wordt gekeken naar macrodoelmatigheid van initieel beroepsonderwijs. Populair gezegd: als er (teveel) kleine opleidingen worden aangeboden per afzonderlijk roc, dan moet het aanbod van deze opleidingen verdeeld worden over slechts enkele roc’s. Vanuit een beperkte systeemblik op initieel beroepsonderwijs zou hiervoor nog enig begrip kunnen bestaan, alhoewel het nieuwe recente regio denken van het ministerie dit tegenspreekt. Bij een wat meer marktgericht denken ontstaat echt een heel ander beeld.

Formule 1

Als de ontwikkeling zo snel gaat als geschetst, dan is het ook voor werkenden en werkzoekenden van belang gebruik te maken van up-to-date onderwijs. Een modulaire eigentijdse onderwijsaanpak maakt de combinatie van initieel onderwijs en werken mogelijk: immers, veel modules zijn aan de tijd aangepast. In dat licht roept het managen op initiële macrodoelmatigheid de vergelijking op met de Formule 1 coureur Max Verstappen die kijkend in zijn achteruitkijkspiegeltje probeert op het stratencircuit van Monaco zijn rondjes te rijden en de winst te pakken.

Door in Rivierenland, en in elke andere vergelijkbare regio, de maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en (permanent) leren te omarmen, wordt veel uitval op middellange termijn voorkomen. Leven lang ontwikkelen is wat mij betreft net zo publiek als het initieel onderwijs. Dat vraagt overigens wel dat een paar inzichten veranderen. Onderwijs, Sociale – en Economische Zaken zouden samen moeten optrekken, want de businesscase is alleen te maken over de grenzen van bestaande oude instituties. Voor de registratie hebben we al DUO: elke (oud) student staat geregistreerd. Daar wat (big) data aan toevoegen zou in het informatietijdperk toch geen probleem moeten zijn!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *